Navigace

Obsah

Pokyny pro nástup do Mateřské školy Nepoměřice od 25. 5. 2020

1. Před vstupem do MŠ musí rodiče vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění ( možnost vyzvednutí v MŠ nebo stažení z webových stránek MŠ) 

2. Každé dítě si přinese do MŠ 1 kus sterilní roušky v sáčku , pro případ podezření na onemocnění. 

3. Děti budou předávány učitelkám u vstupu do šatny, budou se převlékat bez pomoci rodičů.

4.  Před vstupem do třídy MŠ bude dítěti změřena teplota a  poté si řádně umyje ruce . 

čestné prohlášení

 

Mateřská škola Nepoměřice se otevírá 25. května 2020. Prosíme o seznámení s hygienickými opatřeními.

hygienické a bezpečnostní opatření

 

 

 

 

Zápis do Mateřské školy Nepoměřice pro školní rok 2020 - 2021.

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nepoměřice proběhne v souladu s právními předpisy 6. 5. 2020. Vzhledem k mimořádným opatřením bude probíhat zápis bez osobní přítomnosti dětí a zakonných zástupců ve školce. Přihlášky si můžete vyzvednout každý pátek od 9 do 11 hodin v budově MŠ Nepoměřice nebo po telefonické dohodě s pani ředitelkou , telefonní číslo : 602 568 386.  Podání příhlášky datovou schránkou nebo poštou. K přihlášce stačí doložit kopie očkovacího průkazu. Děkujeme 

Datová schránka : uvkkvig

 

 

 

Akce na školní rok 2019 - 2020

Září

- divadelní představení Úsměv - pohádka Kouzelné slůvko

- první lekce keramické dílny

- Šipkovaná - dopolední soutěž s hledáním a plněním úkolů

 

Říjen

- soutěž ve sběru papíru - podzimní část

- rodičovská schůzka

- dopoledne s poníkem - jízda na poníkovi 

- podzimní fotografování s p. Francovou 

 

Listopad

- adventní vyrábění s rodiči

- beseda s Policií ČR

 

Prosinec

- čertovský den s divadlem a nadílkou

- vánoční besídka

 

Leden 

- sáňkování na místním kopci - akce s rodiči

 

Únor 

- divadelní představení Koloběžka - pohádka Cirkus na kolečkách 

- Karneval 

 

Březen

- beseda v knihovně

- soutěž ve sběru papíru - jarní část

 

Duben 

- čarodějnický rej s opekáním buřtů na sportovišti

- beseda s myslivcem

 

Květen

- divadelní představení Koloběžka - pohádka Mokrá pohádka

- pěší výlet do mini ZOO do Košic

- beseda s hasiči

- besídka ke Dni matek

- fotografování dětí s p. Francovou

 

Červen 

- školní výlet

- zahradní slavnost - pasování předškoláků na školáky - divadélko Kůzle