Navigace

Obsah

Milí rodiče, srdečně vás zveme na rodičovskou kavárnu naší školky, která se koná v úterý 19. 10. od 16 do 18 hodin v prostorách MŠ Nepoměřice. Rádi bychom si s vámi povídali o tom, jak naši mateřskou školu vnímáte, jaké máte jako rodiče potřeby. Bude to pro vás také příležitost seznámit se blíže s prostředím, ve kterém se vaše děti část dne pohybují. Vaše názory jsou pro nás důležité a rádi bychom je využili jako zdroj informací pro tvorbu rozvojového plánu školky. Setkání se zúčastní také průvodkyně naší mateřské školy paní Kateřina Adami, která v rámci projektu Eduzměna podporuje školy všech stupňů ve zjišťování potřeb skupin zapojených do vzdělávání. Moc se na setkání s vámi těšíme a přejeme vám krásný zbytek babího léta.
 
 
OD 1. 9. 2021 SE ZVYŠUJE CENA STRAVNÉHO NA 42 KČ. 
 
 
Vážení rodiče,
vítáme Vás v novém školním roce 2021/22.  Dětem přejeme šťastný a pohodový vstup do mateřské školy.
Vzhledem k trvající situaci ohledně epidemie koronaviru Vás žádáme o dodržení hygienických pravidel. Děti se nebudou testovat, povinnost zakrytí úst a nosu rouškou se na ně nevztahuje.
Při vstupu do prostor MŠ je nutné, aby dospělá osoba použila respirátor.
Dále Vás žádáme o omezení počtu dospělých v šatně.  S dítětem vstupujte pouze jedna osoba z rodiny. V prostorech MŠ se zdržujte jen nezbytně nutnou dobu. Použijte dezinfekci.
 
Děkujeme za respektování a dodržení těchto hygienických pravidel!
Kolektiv MŠ

 

 

 

 

 

informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021 (285.7 kB)